Arbeid med Europa

La elevene lage en fremføring på hvert sitt land, gjerne ved hjelp av malen som finnes her.

Mål for timen:
⦁ Bli ekspert på «mitt eget» land
⦁ Kunne plukke ut viktig informasjon fra en tekst
⦁ Snakke høyt og tydelig når jeg fremfører
⦁ Være stille og følge med når andre fremfører
⦁ Lære navn på hovedstaden i minst tre nye land

La elevene lage en tabell hvor de fyller ut navn på land sammen med hovedstaden. Kart og læringsmål finner du i WordPad-fila under.

Arbeid med Europa

Land i europa skjema

Leave a reply