Brøkkamp med terninger

brøkkamp

Dere trenger to terninger. Den første spilleren kaster begge terningene samtidig. Det minste tallet blir teller, og det største blir nevner i en brøk. Skriv opp brøken i skjemaet under.

Når alle har kastet 1 gang, skal dere sammenligne brøkene og se hvem som får den største brøken.

Den som har den største brøken får ett poeng. Tegn en ring rundt den største brøken. Dersom dere får like store brøker, får begge ett poeng. Den som har flest poeng etter 15 runder vinner spillet.

Brøkkamp – oppgaveark

Leave a reply