Category Archives: Alle fag

Julekalender 2014 i matematikk

Julekalender 2014 i matematikk

https://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=189028 Årets julekalender fra Matematikk.org for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre (alle 12 oppgavene er i PDF-en). Oppgavene 6 til 12 er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå… Continue Reading

Planeten

Opplegg som kan passe som en introduksjon til lovgivning og regler. Elevene jobber sammen i grupper, og får en skoletime på å forberede seg, før alle gruppene skal presentere sitt samfunn. Oppgave: Dere har på en merkelig måte havnet på en helt ny planet. På planeten dere har havnet på finnes alt mennesker trenger for… Continue Reading

Lag tegninger til eventyr

Her er en ferdig mal i A3 format som du kan bruke i forbindelse med arbeid med eventyr. Det er eventyret om pannekaken som er brukt, og det er ferdige ruter som elevene kan tegne i. Som et tverrfaglig opplegg er det mulig å la elevene lese inn teksten, skanne bildene, og sette dette sammen… Continue Reading