Category Archives: Tverrfaglig

Inspirasjon til klasserommet

Inspirasjon til organisering av bøker, dagen i dag, oppstart, konkretisering og klasseregler.

Lag tegninger til eventyr

Her er en ferdig mal i A3 format som du kan bruke i forbindelse med arbeid med eventyr. Det er eventyret om pannekaken som er brukt, og det er ferdige ruter som elevene kan tegne i. Som et tverrfaglig opplegg er det mulig å la elevene lese inn teksten, skanne bildene, og sette dette sammen… Continue Reading

Husbygging

Elevene får trening i å bruke kunnskapene om areal og omkrets. De skal bygge et hus av f.eks papp, for deretter å regne ut omkrets og areal av de ulike delene i huset. http://www.matematikk.org/trinn5-7/larer/uopplegg.html?tid=50903 Kort opplegg finnes her: Husbygging-areal og omkrets Continue Reading