Category Archives: 4. trinn

Lag tegninger til eventyr

Her er en ferdig mal i A3 format som du kan bruke i forbindelse med arbeid med eventyr. Det er eventyret om pannekaken som er brukt, og det er ferdige ruter som elevene kan tegne i.

Som et tverrfaglig opplegg er det mulig å la elevene lese inn teksten, skanne bildene, og sette dette sammen til en film. Individuelt eller i gruppe. Elever på de største trinnene kan fint greie å gjøre dette selv ved hjelp av f.eks windows movie maker.

Pannekaken – PDF