Julekalender 2014 i matematikk

Julekalender 2014 i matematikk

https://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=189028

Årets julekalender fra Matematikk.org for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre (alle 12 oppgavene er i PDF-en). Oppgavene 6 til 12 er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå I er det letteste.

Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Når dere har enten deførste 9 bokstavene (oppgave 5 kan byttes ut med oppgave 11) eller alle 12 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 5.-7.trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

Sorry, comments are closed for this post.