Konkretiseringsoppgaver: Jord – Sol – Måne

Størrelsesforhold Jord – Sol – Måne

  • Solas diameter er 109 ganger større enn jordas
  • Avstanden fra sola til jorda er 107 sol-diametre eller 34 sol-omkretser 
  • Månens diameter er ¼ av jordas diameter
  • Avstanden fra jorda til månen er 30 jorddiametre eller 9,6 jordomkretser,

Dramatiser Jord-Sol-Månesystemet

  • Vis måten som jorda beveger seg på i forhold til sola (dag/natt i ”Norge”, ett døgn, ett år)
  • Vis måten som månen beveger seg på i forhold til jorda (en måned, de ulike månefasene, sol- og måneformørkelse sett fra ”Norge”)

For inspirasjon, se video på skoleipraksis.no:

http://www.skoleipraksis.no/naturfag-1-7/filmar/mane-og-sol/

og ressurs på naturfag.no: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=816337&within_tid=811600

Leave a reply