Møt en Geisha i Japan

La elevene se videoen og svare på spørsmål underveis. Klippet varer i 3 min og 20 sek.

Geisha er et japansk ord, og betyr kunstnerisk person. En geisha er en profesjonell selskapsdame med lang og streng opplæring i å underholde og konversere gjester i te-hus og restauranter.

Geisha-yrket vokste fram i Japan på 1600-tallet, og omfattet opprinnelig både kvinner og menn som underholdt den stadig økende borgerklassen i landet.

På grunn av vestlig påvirkning, og utviklingen i det japanske samfunnet generelt, er det i dag stadig færre som velger å utdanne seg til geishaer.

Geisha- oppgaveark

Leave a reply