Planeten

Opplegg som kan passe som en introduksjon til lovgivning og regler. Elevene jobber sammen i grupper, og får en skoletime på å forberede seg, før alle gruppene skal presentere sitt samfunn.

Oppgave: Dere har på en merkelig måte havnet på en helt ny planet. På planeten dere har havnet på finnes alt mennesker trenger for å leve; mat, vann, oksygen etc. Men det finnes ingen andre mennesker der enn dere foreløpig. For å klare dere på den nye planeten må dere lage noen regler for det lille samfunnet deres:

  • Hva er de viktigste lovene på planeten?
  • Hvordan skal goder og byrder fordeles?
  • Hvordan skal man straffe dem som bryter lovene?
  • Hvordan skal fremtidige slekter oppdras?
  • Hva er det viktigste å lære dem?
  • Hvordan skal man forholde seg på planeten hvis det kommer innvandring fra andre planeter?

Dere skal også finne et navn på planeten dere.

Leave a reply