Vindmøller

Vindmøller høres ut som en god idé når det snakkes om fornybar energi. Likevel ender det fort i en diskusjon om estetikk og vern av fugleliv når vindmøller foreslås som energikilde.
I dette klippet foreslås det å plassere dem en plass hvor nesten ingen kan se dem, og kanskje er det en god idé?

Vedlagt ligger spørsmål som passer til filmen, samt fasit. Del ut spørsmålene på forhånd, så kan elevene følge med i filmen for å finne svaret. Dette gir ekstra motivasjon for elevene, og ved gjennomgang vil de fleste ha noe de kan svare.

Fornybar energi-oppgave

Fornybar energi-fasit

Leave a reply